31 August 2016

Mini pack

На цена само от 3 лв. на апартамент в Мини Пакет се включват следните услуги : ­

  • водене на Домовата книга, съгласно ЗУЕС и вписване на етажната собственост в общината;
  • организиране и провеждане на Общите събрания, според разпоредбите на ЗУЕС;
  • комуникация и координация на работата с доставчиците – електричество, вода, асансьор и др.;
  • организира събирането на оферти за СМР, избора на изпълнител, договарянето и възлагането на ремонта и следи за изпълнението му

*** Окончателната цена се определя в зависимост от броя на апартаментите/семействата във входа