31 August 2016

Застраховане

Застраховането на общите части е много важна стъпка, която може да спести на собствениците много средства, време и пари. Застраховките покриват различни застрахователни казуси, като щети, причинени от природни бедствия, щети в следствие на злоумишлени действия, щети в следствие от аварии във вътрешните инсталации, гражданска отговорност на Етажната Собственост към обитатели и трети лица и др.

Ние имаме изградени партньорски взаимоотношения с няколко от брокерите и можем да ви помогнем за постигането на оптимална цена за отимално покритие на вашата собственост.