31 August 2016

Extended pack

На цена само от 6 лв. на апартамент в Разширен Пакет се включват следните услуги : ­

 • водене на Домовата книга, съгласно ЗУЕС и вписване на етажната собственост в общината;
 • организиране и провеждане на Общите събрания, според разпоредбите на ЗУЕС;
 • комуникация и координация на работата с доставчиците – електричество, вода, асансьор и др.;
 • организира събирането на оферти за СМР, избора на изпълнител, договарянето и възлагането на ремонта и следи за изпълнението му
 • събиране на ежемесечните вноски на определена дата чрез физически касиер или по EasyPay; ePay или по банков път
 • заплащане на дължимите такси на входа – за електроенергия, асансьор,почистване и др.
 • предоставяне месечно на отчет за изминалия период и таблица със събираемостта на таксите на етажната собственост
 • контакт с неизрядните длъжници
 • изготвяне на жалби,протоколи и други документи до общината,полицията, пожарна и други;
 • техническа поддръжка на ел.инсталация без консумативи
  -подмяна на осветителни тела,ел.крушки,плафони
  -подмяна на електрически ключове,релета и бушони

*** Окончателната цена се определя в зависимост от броя на апартаментите/семействата във входа